Sustainability & safety

Italmaster heeft respect voor het milieu in de hele levenscyclus van het product, van de keuze van de grondstoffen tot de recyclage van het afval.

We zijn een bedrijf met een proactief milieubeleid. We investeren jaarlijks in groene energie, recyclage en energiebesparing. Onze fabrieksgebouwen zijn voorzien van zonnepanelen en het productieafval wordt gerecycleerd conform met de meest actuele milieuwetgeving.

Wij willen bijdragen aan een werkomgeving die interesse, motivatie en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel draagt met veel aandacht voor veiligheid op alle niveaus.

Italmaster is een downstream user van chemische stoffen en registreert daarom geen chemische stoffen. Italmaster is wel verantwoordelijk voor communicatie over REACH voor wat betreft de gehele toeleveringsketen. Van klanten naar leveranciers, en vice versa.